هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۹

هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

8th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی