دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، آبان ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

10th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی