چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)

International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019) در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES 2019)