سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ توسط ،آكادمي بين المللي علوم گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی