پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

5th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی