پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، اسفند ماه 98

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

5th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان و تحت حمایت سیویلیکا درگرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.


محور های کنفرانس:

* مهندسی برق

* مهندسی مکانیک 

 * مهندسی عمران

 * مهندسی کشاورزی

 * مهندسی معماری

 * مهندسی هوا و فضا

  * مهندسی متالوژی و مواد

   * مهندسی نفت

  * مهندسی کامپیوتر

  * مهندسی مکاترونیک

 * مهندسی فناوری اطلاعات

 * مهندسی معدن

  * مهندسی صنایع 

* مهندسی پزشکی

   *مهندسی شهرسازی

  *مهندسی شیمی  و ...          مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی