نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، مرداد ماه ۱۴۰۰

نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

9th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ توسط ، آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی