ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

6th International Conference on Innovation and Research in Engineering Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،آكادمي بين المللي علوم و مطالعات گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی