سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت، خرداد ماه ۱۴۰۲

سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

The 13th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت