هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، مهر ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

Seventh International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت