دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، تیر ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

10th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت