ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، تیر ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

Sixth International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت