دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت، اسفند ماه ۱۴۰۱

دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

The 12th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت