نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت، فروردین ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

Ninth International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت