هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، بهمن ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

8th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت