سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، تیر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

3rd International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي (International Organization of Academic Studies) ، با همكاري دانشگاه جورجيا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت