یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، آذر ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

The 11th International Conference on Health, Treatment and Health Promotion

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت