چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، آبان ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

Fourth International Conference on Health and Health Promotion

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.