پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت، اسفند ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

5th International Conference on Health and Health Promotion

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت

پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.