دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

The 12th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی