یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی، آذر ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

The 11th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی