نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی، فروردین ماه ۱۴۰۱

نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

9th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی