سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

Third International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.