دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، تیر ماه ۱۴۰۱

دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

10th International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۱ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی