دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

International Conference on Humanities, Social and Lifestyle

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي - دانشگاه نيوويژن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی