کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

International Conference on Humanities, Social and Lifestyle

پوستر کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی

کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه پيام نور مركز بين الملل گرجستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی