ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، خرداد ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

Sixth International Conference on Humanities, Social Sciences and Lifestyle

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی

ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی