دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی، خرداد ماه ۱۴۰۳

دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی

The 12th National Conference on Environment,Energy and Sustainable Natural Resources

پوستر دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی

دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ توسط جهاد دانشگاهی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی