ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، خرداد ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

6th National Conference on Environment, Energy and Bio-defense

ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.