اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، دی ماه ۱۳۹۲

اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense

پوستر اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۲ توسط ،گروه ترويجي دوستداران محيط زيست - موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري دانشگاه آزاد ميبد و قرارگاه پدافند زيستي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی