هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، آذر ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

Ecological congress of sustainable energy and natural resources

پوستر هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار