نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۷

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

Ecological congress of sustainable energy and natural resources

پوستر نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار