هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

Ecological congress of sustainable energy and natural resources

هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.