یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار

The 11th National Conference on Environment,Energy and Sustainable Natural Resources

پوستر یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار

یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن ارزیابی محیط زیست ایرانمرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار