دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، تیر ماه ۱۳۹۹

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

The 10th National Conference on Environment,Energy and Sustainable Natural Resources

پوستر دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار

دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹ توسط ،پژوهشكده محيط زيست و مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار