دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense

پوستر دومین همایش  سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۳ توسط ،موسسه آموزش عالي مهر اروند-گروه ترويجي دوستداران محيط زيست با همكاري قرارگاه پدافند زيستي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی