پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات، آبان ماه ۱۴۰۲

پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات

The 15th National Bitumen, Asphalt and Machinery Conference

پوستر پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات

پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات