دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

12th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشرفن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران