چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات، آبان ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات

14th National Conference on Bitumen, Asphalt and Machinery

پوستر چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات

چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،موسسه غیرتجاری فرهنگی هنری نشر فن آریا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات