هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران

7th Iranian Bitumen and Asphalt Conference

پوستر هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران

هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۴ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران