یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

11th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران

یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران