ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران، آبان ماه 93

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

پوستر ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران

ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۳ توسط وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه - مسکن و شهرسازی و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- قیر و مباحث فنی و اقتصادی

- قیرهای اصلاح شده

- قیرهای امولوسیونی و آسفالت های حفاظتی

- قیرهای پلیمری و سایر اطلاح کنندها

- چالش های نگهداری زمستانی

- روش های نوین تولید، پخش و تراکم

- عملیات نگهداری راه

- مدیریت یکپارچه روسازی

- مصالح سنگی و مباحث تولید و کاربرد

- آسفالت های ویژه

 -رویه های مرکب بتنی و آسفالت

- تولید و مصرف قیر بر اساس PG

- روش های نوین مدیریت پروژه های آسفالتی

- بازیافت آسفالت

- اثرات زیست محیطی

- اثرات بارگذاری

- آزمایشات عملکردی و کنترل کیفی

- آزمایشات کنترل کیفی قیر و مخلوط های آسفالتی

- تعمیر و نگهداری

- آیین نامه ها و ضوابط فنی آسفالت

- نظام فنی و اجرایی آسفالتمقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران