دهمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

دهمین همایش قیر و آسفالت ایران

10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر دهمین همایش قیر و آسفالت ایران

دهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش قیر و آسفالت ایران