هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۹۵

هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران

8th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران

هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران