نهمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

9th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

نهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگي نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش قیر و آسفالت ایران