سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات، آبان ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

13th National Conference and Exhibition of Bitumen, Asphalt and Machinery

پوستر سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،موسسه فرهنگی هنری نشر فن آریا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات