سومین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۸۵

سومین همایش قیر و آسفالت ایران

3rd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر سومین همایش قیر و آسفالت ایران

سومین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران،موسسه قير و آسفالت ايراندانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش قیر و آسفالت ایران