چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه 87

چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

4th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷ توسط موسسه قیر و آسفالت ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی همایش:

1- طراحی روسازی
2- قیر:
الف- قیرهای خالص و اصلاح شده و نقش افزودنیها در ارتقاء کیفیت آن
ب- قیرهای محلول و امولسیون
3- مصالح سنگی
4- طرح مخلوطهای آسفالتی
5- کنترل کیفیت
6- بررسی عملکرد روسازی راه و فرودگاه
7- دانش فنی و انتقال فناوری
8- نیروی انسانی، آموزش، اشتغال و مدیریت
9- ماشین آلات و تجهیزات ساخت و نگهداری
10- محیط زیست

دریافت فراخوان همایشمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران