چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

4th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

پوستر چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران

چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران،موسسه قير و آسفالت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران