دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

The 12th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی