هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

7th International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی

هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی