سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی، مهر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

Third International Conference on Agriculture, Environment, Urban and Rural Development

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی

سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي - دانشگاه نيوويژن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی